Program graficzny Paint. Uruchamianie programu, omówienie narzędzi