Windows Movie Maker – przycinanie klipów z dokładnością co do jednej klatki