Internet Explorer. Umieszczanie i usuwanie skrótów do stron na pasku