Kopiowanie, przenoszenie plików. Metoda kopiuj wklej, wytnij wklej.