Program graficzny Paint. Operacje na obiektach. Wstawianie, Wycinanie