Tworzenie nowego dokumentu, cofanie zmian, zapisywanie rysunku