Windows Live Movie Maker – usuwanie elementów z obszaru roboczego